Home

Home

Per comprar a www.calangel.com, tot usuari haurà de registrar prèviament i adquirirà la condició de Client.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ANTIC CA L 'ANGEL SL d'ara endavant, ANTIC CA L' ANGEL SL SL, amb NIF: B17753955 informa a l'usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el RGPD (Registre General de Protecció de dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L'Usuari que envia la informació a ANTIC CA L 'ANGEL SL és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a ANTIC CA L' ANGEL SL de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

ANTIC CA L 'ANGEL SL No respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació . Es exonera ANTIC CA L 'ANGEL SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ANTIC CA L' ANGEL SL sempre que procedeixi de fonts alienes a ANTIC CA L 'ANGEL SL.

 

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

  Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a ANTIC CA L 'ANGEL SL C / Sant Ramon, 8-10 - 17220 - SANT FELIU DE GUIXOLS - GIRONA oa l'email: info @ calangel.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES"